XXIX. Výročná konferencia SUS

8. - 10. 6. 2022

X-BIONIC® HOTEL Šamorín - Slovenská republika

Vážení kolegovia,

je mi veľkou cťou Vás pozvať na 29. Výročnú koferenciu SUS v Bratislave, ktorá sa uskutoční 8 – 10. júna 2022. 

Veríme, že napriek vážnej celospoločenskej situácii a ustupujúcej  pandémii Covid 19, ktorá znemožnila realizovať mnohé vedecké podujatia a stretávať sa na odbornej úrovni, bude táto výročná konferencia možnosťou nielen načerpať nové odborné vedomosti, ale sa aj opäť stretnúť s priateľmi a kolegami zo Slovenska a okolitých krajín. 

Chceme tak naviazať na vysokú úroveň predošlých výročných konferencií SUS. Odborný program sľubuje zaujímavé prednášky zahraničných a aj domácich autorov. Cieľom je priniesť nový atraktívny formát, s priestorom pre diskusie tém z našej praxe.

Veľmi sa tešíme na naše osobné stretnutie na výročnej konferencii!

Boris Kollárik

prezident
XXIX. Výročnej konferencie SUS

Ivan Minčík

prezident
Slovenskej urologickej spoločnosti

VEDECKÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prezident XXIX. Výročnej konferencie SUS

prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

VEDECKÝ VÝBOR

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

doc. MUDr. Frederico Goncalves, PhD.

MUDr. Peter Kertes

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

MUDr. Michal Korček

MUDr. Ladislav Macko

MUDr. Jozef Marko

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Miroslav Albert

MUDr. Kristína Leiva Demetrová

MUDr. Patrik Hesko

MUDr. Ján Gašparík

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

MUDr. Andrej Križan

doc. MUDr. Milan Obšitnik, CSc.

MUDr. Ľuboš Rybár

MUDr. Žofia Tóth